19.10.2009

Fokus på energiforbruk gir millionordre til Brunata

Oslo kommune og Boligbygg Oslo KF valgte Brunata som leverandør av system for automatisk energiovervåking av hele 39 eiendommer, i skarp konkurranse med andre aktører.

Med måleutstyr fra Brunata for drøye 8 millioner kroner forventer Boligbygg Oslo KF med å redusere energiforbruket med minimum 8%. Brunatas erfaring samt "forskningsrapport" fra Cowi viser imidlertid at besparelser på mellom 20-30 % kan oppnås i eiendommer hvor det ikke har vært målere fra før.  Slike besparelser vill få store positive økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Samtlige leiligheter i de 39 eiendommene skal under 2008 forsynes med varmefordelingsmålere og varmtvanns- og strømmålere.

- Dette innebærer definitivt et gjennombrudd for energiovervåking i Norge. Så vidt vi vet er det ingen annen eiendomsaktør i Norge som måler hele forbrukskjeden så nøyaktig som vi vil gjøre, sier prosjektleder ved Oslo Boligbygg KF, Knut Mathisen.

Besparingstiltakene Oslo Boligbygg nå gjennomfører regner de med å tjene inn i løpet av maksimalt 5 år, men undersøkelser viser at slike investeringer kan betale seg innen 2-3 år.

Tradisjonelt har bygg- og eiendomsmarkedet konsentrert seg om bygningsteknisk utvikling og justeringer for å oppnå besparelser. Ulempen med dette er at effektene sjeldent resulterer i endring av bruksmønsteret hos forbrukeren.

Bevisstgjøring av energiforbruk
Med nøyaktig måling bevisstgjører man beboerne om sitt energiforbruk, noe som i alle undersøkelser leder til store reduksjoner. Beboerne går fra å betale forbruk pr kvm til å betale for sitt eget forbruk. I tillegg er målet å finne ut hvor energieffektive eiendommene er.

Brunata har tidligere allerede montert målesystemet i 8 av boligbyggs eiendommer og vil i løpet av 2008 installere målesystemene i de resterende 39 eiendommene. Det blir montert målere på radiatorere, varmtvann samt ell der det er fellesmåling. I tillegg monteres energimålere på varmvannsveksler /bereder i tekniske rom, slik at man kan følge med på variasjoner i temperaturmengde ol. 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.