18.09.2014

Tre gode grunner til individuell måling med fordelingsregnskap

Her får du 3 gode grunner til å innføre individuell varmemåling med fordelingsregnskap.

Rettferdig fordeling
I mange flerfamiliehus med sentral oppvarming fordeles eiendommens totale oppvar¬mingsutgifter ofte etter størrelsen på leilighetene, uavhengig av forbruket av varme og vann i den enkelte leilighet. En enslig beboer vil da betale like mye som en familie på fire – fem eller flere i en tilsvarende leilighet i samme eiendom. Med individuell måling med fordelingsregnskap betaler hver leilighet bare for sin egen andel av totalforbru¬ket.

Spare penger
Når kostnadene for det individuelle forbruket ikke synliggjøres og ikke merkes på lom¬meboken til den enkelte, vil totalforbruket i eiendommen ofte være langt større enn nødvendig. Det koster å la det varme vannet renne eller å ha vinduet på gløtt mens radiatoren står på for fullt. En individuell forbruksavregning bidrar til en bevisstgjøring omkring eget forbruk som i sin tur kommer hele eiendommen til gode. Med individuell måling med fordelingsregnskap ser vi besparelser på mellom 10 - 40 %.

Spare energi
Å spare energi er nødvendig for miljøet. Det finnes mange gode praktiske tiltak for å effektivisere energibruken i boligeiendommer, f.eks. etterisolering, men dette krever ofte store investeringer. Med individuell måling med fordelingsregnskap oppnås en varig endring av forbrukeradferden — kanskje en av de største bidragsytere til energi¬effektivisering og — sparing!

Book et møte nå på telefon 64865086 eller brunata@brunata.no for å få mere informasjon om hvordan Brunata kan hjelpe deg med å spare penger, energi og bidra til en rettferdig fordeling av varmeforbruket.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.