Presentasjon av WebMon tilstandsovervåkning

WebMon Visual er et program som grafisk viser de innsamlede måledataene fra Brunata sin database. Som administrator/leder bruker du programmet i forbindelse med WebMon. Det er mulig for deg å lage et detaljert, nyansert og tydelig teknisk analyse av forbruket i eiendommen. Dette gir deg og innbyggerne en detaljert oversikt over forbruk, samt et innblikk i hvordan det kan reduseres.

Med Visual er blandt annet dette mulig:

  • Vise temperaturer og forbruk for en valgfri periode
  • Sammenligne data fra et valgfritt antall målere
  • Skriv ut som en tabell eller grafisk
  • Legg opp forbruk fra flere målere

Webmon kjøres via en vanlig nettleser, og systemets enkelte komponentene er lastet ned til datamaskinen din første gang du bruker den. Alt du trenger å gjøre er å få en pålogging fra Brunata.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.