Innovasjon og tillit - hovedtemaene på Brunata

En historie om innovasjon
Brunatas røtter kan spores tilbake til de banebrytende dager i begynnelsen av 1900 tallet, da en dansk ingeniør oppfant en termo-elektriske varmemåler for radiatorer. Innovasjon har vært et sentralt tema helt siden da, forskning og utvikling fortsetter å være sentrale funksjoner i vårt selskap. Med nesten et århundre med erfaring, tilbyr Brunata produkter og tjenester av unik kvalitet som overholder kravene i dagens verden.

Stol på målerne
Grunnlaget for en nøyaktig og rettferdig avregning er først og fremst at de underliggende data for beregningen er korrekte. Dette stiller høye krav til målerne Brunata leverer. Det er viktig at det ikke kan stilles tvil til nøyaktigheten til målerene - under alle forhold. Derfor er tillit til målerne et sentralt tema for Brunata.


Ende-til-ende løsninger
Brunata leverer både utstyr og kompetanse når en bolig eller bygning vil kontrollere energiforbruket. På Brunata kan vi levere alt fra måleutstyr for å fullføre fordelingsregnskap til private så vel som profesjonelle eiendom eiere.

Men måling kan du spare opp til 30 prosent
Gjennom en rekke år har Brunata samlet kunnskap om obligatorisk varme måling. Tallene viser tydelig at obligatorisk varme måling har en positiv innvirkning på forbruket av våre felles ressurser: Når varmeforbruk måles, kan den bli redusert med så mye som 30 prosent.

Brunata måler verden
Brunata har hovedkontor i Danmark, med lisensiert Brunata partnere som opererer i et dusin land rundt om i Europa så vel som i Kina. Vår internasjonale virksomhet er avhengig av et nettverk av regionale, uavhengige partnere. Alt i alt har vi mer enn 20 millioner Brunata-målere i tjeneste.

Liste over datterselskaper og partnere >>>

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.