Velkommen til Brunata

Brunata er en uavhengig dansk eksportør av fleksible løsninger for individuell måling av kostnader for varme og vann. Vi tilbyr optimale løsninger for energisparing ved hjelp av en allsidig og uslåelig program av måleutstyr.

Høykvalitets service
Brunata har nesten et århundre med erfaring innen utvikling, produksjon og måling.
Brunata patenterte allocators og spesielle tildeling løsninger sikrer at service av høy kvalitet er standard i alle marked.

Brunata måler verden
Brunata har hovedkontor i Danmark, med lisensiert Brunata partnere som opererer i et dusin land rundt omkring i Europa så vel som i Kina.
Vår internasjonale virksomhet er et nettverk av regionale, uavhengige partnere som gir betydelig nasjonal dekning. Alt i alt har vi mer enn 20 millioner Brunata-målere i tjeneste.

Besparelser for forbrukerne og miljøet
Brunata patenterte målere sikrer rettferdig fordeling av kostnadene for varme og vann. Besparelser gjort av den enkelte forbruker blir belønnet i kontanter over den årlige forbruksavregningen. Bevissthet om eget forbruk bidrar til at forbruket holdes så lavt som mulig, - dette vil igjen gavne miljøet.

 

Fremtidige lovkrav
Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge i dag som pålegger individuell måling i sameier og borettsIag. Men i likhet med økte energipriser og økt fokus på energisparing og energisparetiltak forventes en forskrift i lovverket å være på plass i Norge i løpet av de neste 4-5 år.


Velkommen til vår verden

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.