BrunataNett – Forbruks måling med fjernavlesning

Når du velger BrunataNett får du ikke bare markedets mest moderne, avanserte og nøyaktige system av forbruksmåling med fjernavlesning. Du får også en mengde av valgmuligheter for tilpasning av systemet til spesifikke behov for eiendommen slik at forretningsførselen blir mere effektiv og arbeidsbyrden for styret i eiendommen minst mulig.

BrunataNett kan tilpasses etter individuelle krav til hvilke typer forbruk skal registreres, og hvilke muligheter for overvåkning som er nødvendig - sentralt så vel som i de enkelte leilighet.

Systemet kan brukes for å registrere bare vannforbruket. Eller det kan brukes til å samtidig registrere forbruket av elektrisitet, vann, varme og gass.

Det er mulig å sette opp mottak av alt forbruk fra alle leilighetene i bygningen på ett enkelt sted. Dette kan skje i en PC på vaktmesteren kontor, eller gjennom et modem i administrator kontor. Eller begge deler.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.