Moderniser dine målere

Moderniser dine fordampings varmemålere uten ekstra kostnad.
I mange leiligheter er radiatorene utstyrt med fordampingmålere. Noen av disse målere kan ikke lenger bli vedlikeholdt eller avleses, noe som betyr merkostnader for beboerne. Imidlertid kan Brunata modernisere de fleste typer fordamping målere uten ekstra kostnader for deg. På denne måten trenger du ikke å endre målere eller betale uventede utgifter. Samtidig er det fortsatt rettferdig fordeling av oppvarmingskostnader sikret.

Hvorfor velge Brunata?
Brunata er godkjent av myndighetene til å gjennomføre moderniseringen av andre merker av fordamping målere med vår patenterte Capillary ampuller. Med Brunatas Capillary ampuller får du en rekke forbedringer samt økonomiske og miljømessige fordeler. Vennligst merk: ikke alle typer målere kan bli modernisert.

Ingen forbruk er registrert på ubenyttede radiatorer
Brunatas væskefylte ampullen er foreløpig den eneste som blir levert med tilstrekkelig overfylling, som tilsvarer et års fordamping fra ampullen på en ubrukt radiator. Dette betyr at måleren ikke viser forbruk på ubenyttede radiatorer. Derfor betaler du bare for den varmen du faktisk bruker.
 
Lavere enhetspris betyr større rettferdighet
Væsken i Brunatas ampuller fordamper raskere enn den flytende andre lignende ampuller. På denne måten vil det totale forbruket beregnes med flere enheter enn tradisjonelt, til en forholdsmessig lavere enhetspris. Til syvende og sist betyr dette en mer rettferdig oppgjør av forbruket.

Væsken renner ikke ut
Det er en klar fordel at vesken i Brunatas Capillary ampuller ikke kan renne ut. Dermed er det ingen risiko for flekker, misfarging eller luktproblemer.

Hvordan?
Brunata vil endre ampuller på din eksisterende fordampingsmåler uten ekstra kostnad, og vi garanterer at prisen på vår fremtidige avlesning vil være likt det du nå betaler. Naturligvis omfatter tjenesten vår også informasjon og veiledning dersom du vurderer å bytte til Brunata elektroniske varmemålere. 
 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.