Forbruksregnskap for boligeiendommer

Hvert år må måledata bearbeides for alle boligeiendommer. Dette kan være energikrevende på mer enn én måte hvis forretningsføreren eller beboerne er ansvarlig for alt papirarbeid selv. Med Brunata som partner kan du effektivisere forretningsførselen og minske arbeidsbelastningen for beboere, forretningsfører og/eller styret. 

Brunata som din partner
Med Brunata som partneren din får du en klar og enkel alt inkludert system:

  • Rask levering av regnskaps kontoer. Vi kan levere regnskapet på to uker, forutsatt at vi har de nødvendige tallene og informasjon.
  • En klar, spesifisert regning for hver enkelt beboer, også for mer spesielle typer kostnadsfordeling. Dette sikrer klarhet, -en rettferdig fordeling av felles energiutgifter og gir færre henvendelser om fordelingen.
  • Meldinger på regningen kan knyttes til forskjellige kategorier, f.eks type oppgjør eller type beboer. Dette gir større mulighet for individuell service.
  • For beboere som flytter, kan den nye adressen, samt adressen til bebyggelsen føres opp på regningen som gjør det mulig å sende direkte i en vinduskonvolutt. Dette fører til mindre ulemper og sikrer at alt fungerer når det er endringer i systemet.
  • Innformasjon som inneholder avdrag, betalinger og navn på beboere leses direkte inn i Brunata datasystem for å spare tid og unngå feil.

Alt i alt gjør Brunatas regnskapssystem det mulig å lage en 100% skreddersydd og rettferdig løsning, uansett hvilke krav som stilles.

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.