Avlesning på stedet

Mange målerne blir fortsatt avlest av Brunatas servicemedarbeidere som besøker den enkelte forbruker. Brunatas medarbeider gjennomfører avlesningen av alle målerne med en håndterminal. Fordelene for beboerne er nøyaktige målinger i tillegg til en trykt kopi av avlesingen på det totale forbruket for den enkelte typer målere.

Lesing av Brunata Futura
Ved lesing av vår elektroniske fordelingsmålere, en avleser enhet kobles til måleren og dataene overføres direkte til håndterminalen. På denne måten unngås taste feil. En annen fordel med direkte overføring av data til håndenterminal er at avlesing raskt kan sjekkes. Håndterminalen sjekker selv resultatet og varsler medarbeideren, hvis en uregelmessig i avlesingresultatet er funnet. Deretter er det opp til medarbeideren å bestemme om lesing bør aksepteres eller om å legge til en kommentar. Kommentarene vil senere bli vurdert av adminstrasjons personell før regnskapet bli utarbeidet.

Lesing av fordamping måler
Fordampingsmåleren har to ampuller i hver sin farge. Den venstre ampullen viser fjorårets forbruket, mens forbruket av inneværende år vises på den høyre ampullen. Dermed er nivået på væsken hva som er lest. Tjenesten ansatte leser to tall på skalaen:

  • lesingen selv (høyre side)
  • en kontroll figur (venstre)

Begge tall er lagt inn på håndterminalen, som umiddelbart sjekker oppføringen.

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.