Beboer

Brunata samler inn forbruksdata og utarbeider en avregning over hvor mye varme og/eller vann du har brukt. 

Vi utarbeider forbruksregnskapet. På den måten kan du være sikker på at du ikke betaler for naboen sitt forbruk, men kun ditt eget.

Vi tilbyr nøyaktige målinger samt fordeling av energiforbruket ditt. Ved bruk av våre fjernavleste målere, trenger du ikke å være hjemme under avlesingen.

 

Her på siden finner du relevante lenker til deg som beboer. 

Når mottar jeg mitt varmeregnskap?

Lurer på hvorfor du ikke har mottatt fordelingen av kostnader ennå, selv om du har hatt en årlig avlesing? Forretningsfører står for innfordring eller utbetaling av penger.

Gå til FAQ
Når mottar jeg mitt varmeregnskap?

Hvordan sjekker jeg leseren?

Vil du sjekke om Brunatas måling er i overensstemmelse med data på måleren? Les FAQ hvordan du sjekker måleravlesningen eller ta kontakt på telefon.

Gå til FAQ
Hvordan sjekker jeg leseren?