Boligeiendommer

Vi tilbyr å stå for målingen av forbruket og utarbeidelse av forbruksregnskap. Utførelsen av dette blir tilpasset  eiendommen sitt behov. 

Med Brunata som partner sikrer man enkelt og effektiv at alle beboere får et rettferdig og korrekt forbruksregnskap. Ved endring i retningslinjer, orienterer Brunata om endringene og tilpasser forbruksregnskapene til disse.

Les mer i vår brosjyre (La Brunata utarbeide forbruksregnskapet)