Bedriftseiendommer

Bedrifter i næringseiendommer, både eiere, leiere og forretningsførere, har oftest en interesse i at vann- og varmeforbruket blir fordelt så nøyaktig og rettferdig som mulig, og at forbruksregnskapet blir utarbeidet effektivt.

I prinsippet er forskjellen på næringsforbruksregnskap og regnskap for boligeiendommer små. I bedriftsmessig sammenheng har man nesten ubegrensede muligheter i valget av fordelingsnøkler for forskjellige former for fellesutgifter. Et godt eksempel kunne vært et kjøpesenter. Her kan utgifter til felles fasiliteter, som fontener, forlystelser og mye annet, fordeles nøyaktig etter forskjellige fordelingsnøkler som avtalt eller etter de lokale forholdene. Dette sikrer at forretningsføreren får et klart overblikk samt dekning for utgiftene, og samtidig betyr det færre spørsmål fra leietakerne, når forbruksregnskapet er utarbeidet oversiktlig og korrekt.