Vi hjelper med å redusere ditt og eiendommens forbruk

Brunatas løsninger er delt inn i to forretningsområder – forbruksdata og  eiendomsdata.

Løsninger innen forbruksdata har til hensikt å visualisere forbruk av vann og varme, noe som reduserer forbruket med inntil 40 %. Eiendomsdata visualiserer inneklima- og skjulte energidata. Det hjelper med å skape et godt inneklima, sikrer optimal utnyttelse av eiendommens samlede energiforbruk. Dette kan redusere energiforbruket med ytterligere 10 %.

Les mer om Regnskaper

Din sikre vei til presise forbruksregnskaper

Vi sørger for nøyaktig og pålitelig måling, fordeling av energibruk, samt produksjon og levering av forbruk til tiden. Vi samler inn forbruksdata og utarbeider en avregning over hvor mye vann og varme du har brukt. Det er forretningsføreren din som er ansvarlig for å kreve inn betaling for forbruket ditt, samt administrere ditt tilgodehavende eller etterbetaling dersom forbruket ikke samsvarer med det du har betalt ákonto.

Et korrekt utarbeidet forbruksregnskap sikrer at hele eiendommen sine utgifter blir rettferdig fordelt mellom hvert enkelt eierseksjon. Brunata sikrer at du kun betaler for ditt eget energiforbruk – og ikke for naboen sitt.

Les mer om Løsninger og tjenester

Korrekt data til individuelle behov

Vi setter vår ære i å gjøre forbruks- og eiendomsdata transparent og forståelig for kundene våre.

Vi tilbyr fjernavleste målere av høy kvalitet som sikrer korrekt måling – og at avlesningen foregår uten å måtte gå inn i beboeren sin leilighet. Synligheten skjer gjennom våre forbruksregnskaper og våre online løsninger, som gjør det mulig å følge med i forbruket via grafiske fremstillinger og tabeller. 

Med innblikk i ditt eget forbruk, kan du selv være med til å kontrollere hvor mye vann og varme du bruker – og skape en mer bærekraftig atferd som gagner såvel økonomien din som miljøet.

Les mer om Online Service

Digitale løsninger som gir oversikt

Vi tilbyr flere online tjenester som gir innsikt i forbruks- og eiendomsdata. Det er bevist at forbruksinnsikt er med til å utvikle en bærekraftig atferd hos beboerne. 

Det er mulig for kundene våre å følge f.eks. forbruk og inneklimaforhold gjennom våre digitale løsninger. Løsningene er utviklet med henblikk på den beboere, forretningsfører, vaktmester, energirådgiver og lignende.

Les mer om CSR

Skap en grønnere verden sammen med Brunata

Hos Brunta har vi alltid støttet initiativer med positiv effekt på klima og energieffektivitet.

Vi strever etter at våre løsninger har en nytteverdi for både forbrukeren og samfunnet med hensyn på optimalisering av ressurser og miljømessige forbedringer. Som et eksempel, viser våre data at hvis du velger individuell måling og innsikt i spesielt vann- og varmeforbruk, kan du redusere forbruket med 10-40 % på eiendomsnivå.

Det er bare én del av Brunata sitt bidrag i forhold til å skape en mer miljøbevisst verden.

Les mer om Historie

Vi har levert målere siden 1917

Vi er en danskeid virksomhet med mer enn 100 års erfaring i å levere løsninger som optimaliserer og reduserer boliger og bygninger sitt energiforbruk. I dag er alle våre målere utstyrt med fjernavlesning, og vi har et bredt spekter av forskjellige løsninger innen energidata som selges i mer enn 15 land.

Det er vår misjon å levere rettferdige fordelinger gjennom måling av individuelt forbruk. Vi styrker bærekraftig atferd gjennom besparelser.