Våre løsninger

Energistyring

Brunata jobber med løsninger energioptimalisering  av leiligheter.

Med Brunata som partner, kan man være sikker på at krav til energieffektivitet overholdes. Brunata orienterer om lovmessige endringer, og derfor kan det garanteres at forretningsfører eller eiendommens energiansvarlige er i forkant i forhold til gjeldende lover og forskrifter.

Det ligger et stort potensiale for energibesparelser og forbedringer dersom forretningsfører eller energiansvarlig setter fokus på energioptimalisering av eiendommer. Ved bruken av Brunatas løsninger visualiseres eiendommens fordeling av varme og varmt vann på en hittil usett måte. På denne måten blir det enkelt å sette i gang proaktiv feilretting, slik at beboerne sikres den beste varme- og varmtvannskomforten, og at energien utnyttes optimalt – alt til fordel både for beboerne og eiendommens økonomi.