Våre løsninger

Analysekoffert

Sikrer optimal komfort av varmeanlegget

I stedet for å få en total løsning innen energioptimalisering med f.eks. installasjon av temperaturmålere på eiendommens varmeanlegg, kan du velge Brunatas smarte analysekoffert, også kalt Visual Mobile – temperaturoptimalisering. Her er det snakk om en testenhet som gir adgang til å overvåke temperaturer på et ønsket sted i en bestemt periode. Eiendommens stigerør kunne være et eksempel på dette.

Analysekofferten har temperaturmålere og kommer med en sendeenhet som sender og mottar data syv dager i uken. Og alle data er selvfølgelig tilgjengelige online.

Analysekuffert temperaturoptimering

Brunata Visual Mobile – Temperaturoptimalisering er en koffert med alle verktøy for å måle vannrørstemperaturer mellom -25 °C og 100 °C, for å sikre konsistent varme i hele eiendommen.

Gå til produkter
Analysekuffert temperaturoptimering

Temperaturmåler

Med en elektronisk temperaturmåler fra Brunata er det mulig å visualisere temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den riktige temperaturen og det skapes et godt inneklima. Måleren fungerer i området -25 ° C til +100 °C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Analysekofferten kan brukes av flere målgrupper

Som eksempel, kan du som forretningsfører teste konseptet innen dere investerer i en total løsning til overvåkning av varmeanlegget. Analysekofferten kan anvendes til å sjekke temperaturer på utvalgte steder i varmeanlegget – eksempelvis ved klager fra beboere om ventetiden på varmt vann. På denne måten er det enkelt å temperaturoptimalisere eiendommen. Verktøyene i kofferten er med til å sikre at beboerne får øyeblikkelig varmt vann i hele eiendommen, og at bakterier, som f.eks. legionella-bakterier, forebygges.

Analysekofferten kan også anvendes hvis du som energirådgiver og entreprenør vil ha mulighet for å dokumentere eiendommens temperaturforhold – spesielt i forbindelse med renoveringsprosjekter. I dette tilfellet vil analysekoffertens målere brukes til å måle og visualisere eiendommens temperaturforhold før, under og etter renoveringer.