Våre løsninger

Eiendomsgjennomgang

Få en total gjennomgang av eiendommen med henblikk på optimalisering av eiendommens totale energiforbruk. Eiendomsgjennomgangen henvender seg primært til forretningsførere eller eiendommens driftsansvarlige og vaktmester.

Ved en gjennomgang av eiendommen, får du som forretningsfører eller driftsansvarlig kontroll på at eiendommen overholder lovgivningen, er fremtidssikret i forhold til forbruksmåling, samt sørger for den optimale driften og komforten fra varmeanlegget.

Du får bl.a. en gjennomgang og en rapport over følgende:

  • Forbruksmåling av vann og varme
  • Måling av gulvvarme
  • Individuelle varmtvannsmålere
  • Kontrollsystemet
  • Eventuell stikkprøvekontroll av vann- og energimålere
  • Vedlikehold av varmeanlegg