Våre løsninger

Rådgivning

Har du bruk for energirådgivning?

Vi gir råd innen energioptimalisering og gjeldende krav til energieffektivisering. Innen energioptimalisering tilbyr vi en tilstandsmåling som hjelper med å avdekke uhensiktsmessigheter i varmeanlegget.  

Det vil si at gjennom en monitorering, utført av enten Brunata eller eiendommens egen driftsansvarlige, sikres komfort (varme- og varmtvannskomfort) og optimal avkjøling i fjernvarmeanlegget. Videre skapes et overblikk over alle ikke-synlige elementer i anlegget, slik som vannrørene

Energirådgivning er spesielt nyttig for forretningsfører, vaktmester eller den driftsansvarlige for eiendommen, noe som kan være alt fra et styremedlem til den profesjonelle.

Vi tilbyr forskjellige pakker innen rådgivning til energioptimalisering. Kontakt vår salgsavdeling for å finne ut hvilket alternativ som passer best til dine behov.  

Hva sier loven?

I oktober 2012 inngikk EU-landene EUs nye energidirektiv (EED, nr. 2012/27/EU), og noen måneder etter trådte direktivet i kraft. Norge er ikke en del av dette direktivet, men det jobbes med en tilpasning.

Bakgrunnen for direktivet var ønsket om å nå målet om 20 % energibesparelser i 2020, fordi EU-Kommisjonens statusvurdering viste at det ikke ville skje hvis man ikke satte i gang ytterligere tiltak for energibesparelser.

Direktivet omfatter derfor en lang rekke områder der det skal settes inn energieffektive løsninger – blant annet det området som handler om varme (fordelings)regnskaper.

Er du i tvil om du overholder kravene, så kan vi hjelpe deg. Alle løsninger fra Brunata oppfyller kravene nevnt ovenfor. Og ved kombinasjon av fjernavleste målere og vår online nettverksløsning, er det også mulig å følge og sammenligne forbruks- og målerdata online.

 

Les mer om EU lovgivningen her.