Våre løsninger

Vannrørsanalyse

Ønsker du et unikt redskap til å sikre optimal komfort av varmeanlegget?

 

Vannrørsanalysen er til deg som ønsker mulighet for å temperaturoptimalisere eiendommens varmeanlegg, og på den måten sikre beboernes varmekomfort, en optimal energiutnyttelse og bedre varmeøkonomi for eiendommen.

 

Dette verktøyet består av temperaturmålere designet til installasjon på eiendommens vannrør, som løpende registrerer temperaturer i radiatoranlegg og rør til varmt tappevann. I tillegg er temperaturmålerne utstyrt med en innebygd radiosensor som gjør det mulig å følge temperaturene online gjennom rapporter, analyser og grafer i Brunata Visual, som er et desktopprogram for forretningsførere, energirådgivere, driftsansvarlige, osv.

 

På denne måten oppnås full transparens i eiendommens varmefordelingssystem, noe som åpner opp for muligheten om å komme en eventuell ubalanse i forkjøpet. Ved å handle proaktivt på uhensiktsmessige forhold, kan du både sikre en god varmeøkonomi, og at beboerne ikke opplever problemer med manglende varmt vann og utilstrekkelig varme i radiatorene. Samtidig forebygger løsningen også fremveksten av sunnhetsskadelige legionella-bakterier i det varme tappevannet.

 

Akkurat som Brunatas Analysekoffert gir dette verktøyet dermed mulighet for å oppnå komfort av eiendommens varmeanlegg. Analysekofferten fungerer optimalt som et midlertidig verktøy til målrettet å løse allerede eksisterende problemer i varmeanlegget.

 

Temperaturmåler

Med en elektronisk temperaturmåler fra Brunata er det mulig å visualisere temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den riktige temperaturen og det skapes et godt inneklima. Måleren fungerer i området -25 ° C til +100 °C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Energieffektiv eiendom

Ønsker du som forretningsfører eller rådgiver løpende en detaljert overvåking av eiendommen sine målere, bør du vurdere Brunata Visual.

Brunata Visual er et desktopprogram som er svært effektivt i kampen for å energieffektivisere eiendommen.

Les mer
Energieffektiv eiendom