Våre løsninger

Visualisering

Visualisering av data er en stor del av det å optimalisere, redusere og visualisere energiforbruket. Målgruppen av profesjonelle som kan gjøre bruk av visualiseringen er bred.

Som forretningsfører eller eiendommens energiansvarlig, kan du få en visualisering av varmeanleggets forhold ved måling av temperaturen på det vannet som renner igjennom eiendommens rør.

Som energirådgiver, kan du få visualisert effekten av forskjellige energirenoveringer gjennom temperaturdata.

Som entreprenør eller utførende håndverker få visualisert temperaturdata før, under og etter den utførte jobben.

Energiforbruket kan visualiseres ved hjelp av programmet Visual Brunata eller våre målere:

Brunata Visual

Visual er et desktopprogram for forretningsførere, energirådgivere, driftsansvarlige, osv., som lastes ned og deretter kjører lokalt på din datamaskin. Det utfører løpende overvåking av energieffektiviteten i en bygning, noe som gjør verktøyet ytterst effektivt i kampen for å utnytte energien best mulig og energioptimalisere eiendommen. Det vil si at du som forretningsfører får et komplett og detaljert overblikk over hele din målerportefølje, og at du raskt kan generere en analyse med interpolerte måledata i grafer og tabeller. Visual forutsetter at du har fjernavleste målere.

Våre målere

Med Brunatas verktøy får den driftsansvarlige for eiendommen mulighet til å være i forkant, slik at nødvendige justeringer og reparasjoner av varmeanlegget kan iverksettes proaktivt. Det er Brunatas elektroniske temperaturmåler, Futura Comfort, som kan løse behovet for visualisering av eiendommens hittil skjulte data, noe som er med på å energioptimalisere eiendommen.

 

Temperaturmåler

Med en elektronisk temperaturmåler fra Brunata er det mulig å visualisere temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den riktige temperaturen og det skapes et godt inneklima. Måleren fungerer i området -25 ° C til +100 °C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Analysekuffert temperaturoptimering

Brunata Visual Mobile – Temperaturoptimalisering er en koffert med alle verktøy for å måle vannrørstemperaturer mellom -25 °C og 100 °C, for å sikre konsistent varme i hele eiendommen.

Gå til produkter
Analysekuffert temperaturoptimering