Våre løsninger

Inneklima

Med bruk av Brunatas løsninger, garanteres du et forbedret inneklima.

Ikke bare kan du måle luftfuktigheten og temperaturen med Brunatas elektroniske fukt- og temperaturmålere, men ved en kombinasjon av disse og vår onlineløsning er det også mulig å følge og sammenligne eiendommens data online. 

På den måten synliggjøres eiendommens inneklima, noe som også er med på å oppdage fuktdannelser og ting som kan påvirke inneklimaet negativt. Disse kommer ofte som en følge av adferd, f.eks. hvis en beboer ofte lufter eller tørker klær inne. Ved å bli oppmerksom på inneklimaets tilstand, endres atferden, og i tillegg kan eiendommen og beboerne spares for mange unødvendige utgifter til utbedring av fuktskader (fuktsopp).