Våre løsninger

Analysekoffert

Problemer med inneklimaet?

I stedet for å få en total fuktløsning med installasjon av fuktmålere i hele eiendommen, kan du velge Brunatas smarte analysekoffert, også kalt Visual Mobile – Inneklima. Her er det snakk om en testenhet som gir adgang til å overvåke inneklimaet og temperaturer på et ønsket sted i en bestemt periode.

Analysekofferten har temperatur- og fuktmålere og kommer med en sendeenhet som sender og mottar data syv dager i uken. Og alle data er selvfølgelig tilgjengelige online.

Analysekuffert inneklima

Brunata Visual Mobile – Innendørs er en koffert med alt som er nødvendig for å sikre best mulig inneklima gjennom overvåking av eiendommens luftfuktighet og temperaturer, samt lokalisering av mulige inneklimaproblemer.

Gå til produkter
Analysekuffert inneklima

Fuktmåler

Med en elektronisk fuktmåler fra Brunata er det mulig å gjøre visualiseringen av temperaturen og den relative luftfuktigheten. For å bidra til og skape et godt inneklima, kan en fuktmåler brukes, fordi den tidlig oppdager fuktdannelser og kuldebroer.

Gå til produkter
Fuktmåler

Analysekofferten kan brukes av flere målgrupper

Hvis du som f.eks. forretningsfører ønsker å teste konseptet innen dere investerer i en total løsning, kan analysekofferten brukes da den er god til å skape overblikk når det er mistanke om inneklimaproblemer. I slike tilfeller plasseres analysekoffertens målere på steder hvor det er mistanke om fukt og dårlig inneklima – eksempelvis ved klager fra beboere om for høy luftfuktighet. Den kan derfor brukes til å oppdage fuktskader og fuktsopp og dermed skape en sunn eiendom.

Analysekofferten kan også anvendes hvis du som energirådgiver og entreprenør vil ha mulighet for å bevise eiendommens tilstand – spesielt i forbindelse med renoveringsprosjekter. Her brukes målere til å måle og visualisere eiendommens tilstand før, under og etter renoveringer.