Våre løsninger

Fuktløsning

Oppretthold et sunt inneklima i eiendommen med Brunatas fuktløsning som gir deg mulighet for å overvåke inneklimaet online. Mere spesifikt kan du se eiendommens luftfuktighet og temperatur.

Som forretningsfører, vaktmester, driftsleder eller eiendomsforvalter, kan du til og med sette opp alarmer som mottas hvis det blir registrert en forhøyet luftfuktighet. På denne måten kan du hjelpe beboerne med å skape et godt inneklima samt sikre eiendommens sunnhet. Videre unngår du unødvendig høye renoveringskostnader forårsaket av fuktdannelser og lignende, da du har mulighet for å ta affære før skaden har skjedd.

I et forsøk på å holde varmeregningen nede, oppstår det i stigende grad problemer med fuktsopp i almene boliger landet over. Fuktskadene koster hvert år flere hundretusen kroner å utbedre. Men Brunata har løsningen på problemet.

 

Brunatas fuktmåler, Futura Hygro, beregner flere ganger daglig den relative luftfuktigheten der hvor måleren er satt opp. Luftfuktigheten kan avleses på målerens display, og med et tilvalg av Brunatas nettverksløsning, kan forretningsfører dessuten følge fuktnivået i leiligheten via et personlig logg inn. Dette er viktig for å få et godt inneklima og en sunn eiendom. På denne måten er det lett for alle å inngå i en dialog om hvordan man oppnår best mulig atferd.

Måleren viser ikke hva folk gjør i hjemmet sitt, men illustrerer mønstre om inneklimaet som man kan vurdere eventuelle fuktproblemer ut fra. Og samtidig kan fuktmåleren være med til å indikere om det er atferd og vaner som er årsak til fuktproblemer eller om det er grunnet bygningskonstruksjonen.

 

Fuktmåler

Med en elektronisk fuktmåler fra Brunata er det mulig å gjøre visualiseringen av temperaturen og den relative luftfuktigheten. For å bidra til og skape et godt inneklima, kan en fuktmåler brukes, fordi den tidlig oppdager fuktdannelser og kuldebroer.

Gå til produkter
Fuktmåler

Temperaturmåler

Med en elektronisk temperaturmåler fra Brunata er det mulig å visualisere temperaturen. Med temperaturmåleren sikres den riktige temperaturen og det skapes et godt inneklima. Måleren fungerer i området -25 ° C til +100 °C.

Gå til produkter
Temperaturmåler

Løsningen til å holde styr på eiendommens temperatur er Brunatas elektroniske temperaturmåler, Futura Comfort. Brunatas Futura Comfort er en elektronisk temperaturmåler og kan derfor fjernavleses, noe som gir mulighet for å følge utviklingen i temperaturen online. Temperaturmåleren foretar en temperaturmåling hvert 2. minutt, og den utregner på bakgrunn av hver måling gjennomsnittsverdier som vises på målerens display.

Temperaturmåleren finnes også med en ekstern føler, hvilket betyr at temperaturmåleren kan settes et stykke vekk fra måleren. Derfor kan måleren også brukes til måling av temperatur på steder som ikke er lett tilgjengelige. Det kunne f.eks. være måling av temperatur i lukkede sjakter eller rør. 

Ønsker du å vite mer om våre forskjellige muligheter for målere, kan du kontakte vår salgsavdeling.