Våre løsninger

Tjenester

Velger du Brunata som samarbeidspartner, tilbys du forskjellige tjenester som vil gi forretningsfører og energiansvarlig administrative lettelser, som betyr mer tid til andre viktige oppgaver i hverdagen.

Service

  • ProService. Vi tilbyr automatisk kontroll og servicering av målerne for et fast årlig beløp. Dette gir en lettelse av administrative byrder. Vi står for varsling, servicering og selve utskiftingen. Det kommer ingen uforutsette omkostninger, da du vil vite den nøyaktige årlige driftskostnaden.
  • AvbetalingsserviceVi tilbyr også våre kunder en avbetalingsservice. Når du bruker avbetalingsservice får du luft i økonomien, og du kan bedre bevare likviditeten din. Utgiftene dine fordeles ut over en avtalt periode. Ingen startkostnader eller store engangsbeløp ved kjøp.