Våre løsninger

Visualisering av inneklimaet

Visualisering av eiendomsdata er en stor del av det å optimalisere, redusere og visualisere inneklimaets tilstand. Som forretningsfører eller vaktmester kan du få visualisert luftfuktigheten og temperaturen i eiendommen. På denne måten sikrer du at eiendommens beboere lever i et sunt inneklima, samtidig med at du har mulighet for å oppdage uhensiktsmessigheter i inneklimaet.

Som energirådgiver, kan du få visualisert effekten av forskjellige energirenoveringer gjennom fuktighets- og temperaturdata. På den måten kan du som rådgiver alltid bevise effekten av den utførte jobben.

Som byggherre kan du stille krav til å få dokumentasjon på at arbeidet har blitt utført korrekt, og du kan også se effekten av det arbeidet som har blitt utført – spesielt i energirenoveringsprosjekter.

Visualiseringen kan gjøres på flere forskjellige måter: 

WebMon

WebMon er en webbasert program hvor forretningsførere kan få presentert data fra Brunatas fukt- og temperaturmålere gjennom rapporter eller ved å sette opp alarmer. Det gir mulighet for å få innblikk i eiendommens inneklimaforhold. Du får en raskt og optimal overblikk av alle eiendommens målere. Med WebMon kan du overvåke data helt ned på målernivå. WebMon forutsetter at eiendommen har fjernavleste målere.

Brunata Visual

Visual er et desktopprogram for forretningsførere, vaktmestere, energirådgivere osv., som lastes ned og som deretter kjører lokalt på din datamaskin. Det utfører løpende overvåking av inneklimaet i eiendommen, noe som gjør verktøyet ytterst effektivt i kampen for å synliggjøre eiendommens tilstand og forbedre inneklimaet. Det betyr at du får et komplett og detaljert overblikk over tilstanden og inneklimaet i eiendommen, og som raskt kan generere en analyse med interpolerte måledata i grafer og tabeller. Visual forutsetter at du har fjernavleste målere.

Macro alias: CTAbox

Vil du vite mer om våre forskjellige muligheter for målere, kan du kontakte vår salgsavdeling