IoT - Internet of Things

Intelligent og

fremtidsrettet teknologi

Bli med på Brunatas

intelligente nettverk

Vil du ta skrittet inn i fremtiden? Brunata er klar med sine egne IoT løsninger, som vil gi deg mange ulike muligheter for å optimalisere alt fra ressursforbruk, til inneklima, bygningstilstand og livskvaliteten til beboerne. Alt med mindre tid og problemer for deg som eier eller forretningsfører.

Kjernen i nettverket er LoRaWAN®. Nettverksteknologi som gjør det mulig å samle inn data fra et veldig stort antall individuelle målere og sensorer. Disse dataene blir samlet inn i Brunatas egen skyserver, behandlet, visualisert og sendt tilbake til brukerne, som får en oversiktlig og oppdatert oversikt over tilstand og forbruk.

Hva er LoRaWAN®?

LoRaWAN® er et nettverk som krever lite strøm med lang rekkevidde, og som kan dekke store fysiske områder. Det er enkelt å installere, og arbeider med en høy grad av datasikkerhet. LoRaWAN® er også en åpen teknologi som ikke er leverandørbundet.

6 konkrete fordeler

  • Komplett oversikt over eiendommens forbruk og tilstand med minst mulig bry og tidsforbruk.
  • Alle vitale målere online, slik at det kun er behov for fysisk besøk når noe trenger reperasjon
  • Mulighet til å avverge problemer ved å oppdage fuktighet, lekkasjer, varmetap og et forverret inneklima tidlig.
  • Unike verktøy for å optimalisere energi og spare kostnader for beboere, eiere og forretningsførere
  • Velfungerende eiendommer av høy kvalitet for beboere og brukere.
  • Tilgang til fremtidsrettet Internet of Things som støtter smarte hjem, smarte bygninger og smarte byer.

Vinduet

til fremtiden

Kontakt oss for å finne ut mer om dine muligheter for å gjøre om din eiendom til et smart bygg.

Kontakt oss nå