Våre løsninger

Vann

I henhold til det europeiske energidirektivet (EED), skal det installeres individuelle varmtvannsmålere i alle flerbrukerboliger, hvis det er teknisk mulig og økonomisk rentabelt. Dette regelverket er også på trappene i Norge.

Ved installasjon av varmtvannsmålere, kan du enkelt overlate fordelingen av forbruksdata til oss. Dermed kan du være sikker på en rettferdig fordeling av vannforbruket. Er du beboer, vil du med Brunata som partner bli orientert om endringer i forhold til måling av vann i din eiendom. Er du forretningsfører, vil du med Brunata som som partner være i forkant i forhold til gjeldende lover og regler.

Ikke bare garanteres en rettferdig fordeling av vannforbruket gjennom individuell måling og fakturering, men med tilvalg av Brunata Online kan beboerne alltid følge med i forbruket, og forretningsføreren kan følge hele eiendommens forbruk. Den informasjonen resulterer i en mer bærekraftig atferd og sparer både beboeren og eiendommen for mange unødvendige utgifter til forbruk av vann.