Våre løsninger

Administrasjon og tjenester

Velger du Brunata som samarbeidspartner, tilbys du forskjellige tjenester som vil gi forretningsfører og driftsansvarlig administrative lettelser som betyr mer tid til andre viktige oppgaver i hverdagen.

Service

  • ProService. Vi tilbyr en automatisk overvåking og servicering av vannmålerne for et fast årlig beløp. Dette gir en lettelse av administrative byrder. Vi står for varsling, servicering og selve utskiftingen. Det kommer ingen uforutsette omkostninger, da du vil vite den nøyaktige årlige driftskostnaden.
  • Utskiftingsservice for vannmålere. Vannmålere bør skiftes ut 10. år. Med tilvalg av Brunatas utskiftingsservice, tar vi hånd om det praktiske og sikrer automatisk utskifting av eiendommens vannmålere hvert 10. år mot et fast årlig beløp.
  • AvbetalingsserviceVi tilbyr også kundene våre en avbetalingsservice ved kjøp av nye målere. Servicen er en form for leasingavtale der du får de nye målerne dine i dag, men utgiftene fordeles over en avtalt periode. På denne måten får eiendommen bedre likviditet.

 

Kontroll

  • Kontrollsystem. Vårt kontrollsystem er et dokumentasjonssystem for vannmålere. Et kontrollsystem skal være konstruert slik at det gjennom driften oppnås tilstrekkelig sikkerhet for at kravene til målerne ikke overskrides. Med Brunata som partner får du online adgang til en elektronisk kontrollmanual. Gjennom samarbeid med oss sikres det at gjeldende lovgivningen overholdes. Videre garanterer vi den rette dokumentasjonen hvis det oppstår en tvist.

 

Avlesning

  • Brunata Net. Brunata Net er en fleksibel og raskt avlesningsmetode. Denne metoden gjør det enkelt å registrere data fra vannmålere med korte intervaller. Registrert data brukes til forbruksregnskaper, visning av grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernavleste målere kan tilkobles Brunata Net. Det betyr ingen besøk i enedommen, og ingen tungvinn innsamling av nøkler fra beboere. Det er samtidig avlesning av samtlige vannmålere, derfor kan avlesningsfeil unngås.
  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy brukes til eiendommer med årlige avlesninger. Brunatas servicebiler avleser eiendommens vannmålere ved å bare kjøre forbi eiendommen. Deretter overføres data fra vannmålerne direkte til en server, så vi raskt og effektivt kan utarbeide forbruksregnskaper. Alle våre fjernavleste vannmålere kan avleses med DriveBy. Det betyr ingen besøk i eiendommen og ingen tungvinn innsamling av nøkler fra beboerne. Det er samtidig avlesning av samtlige vannmålere, og avlesningsfeil unngås.