Våre løsninger

Forbruksregnskap

Brunata kan hjelpe deg med å utarbeide forbruksregnskaper av vann. Det betyr at vi fordeler det totale vannforbruket blant de beboere som har adgang til vann i eiendommen. 

Brunata tilbyr forskjellige slags vannmålere til måling av både varmt og kaldt vann som alle er verktøyet til å kunne utarbeide et forbruksregnskap.

Individuelle varmtvannsmålere skal installeres i alle flerbrukerboliger, hvis det er teknisk mulig og økonomisk rentabelt. Formålet med individuelle målinger er å få folk til å spare på vannet. Installasjonen kommer også den enkelte beboeren til gode, fordi målerne sikrer at man kun betaler for det faktiske forbruk. Som en tjeneste, hjelper vi gjerne med å beregne om installasjonen er økonomisk rentabel for din eiendom.  

Ved installasjon avv annmåler til tilgangen til eiendommens varmtvannstank, registreres det totale forbruket av varmt vann for eiendommen.  I tillegg til å installere en vannmåler, anbefaler vi også å installere en varmeenergimåler, slik at energiforbruket til produksjonen av varmt vann (inkl. rørtap) blir registrert. Fordelene ved dette er et presist oppgjør av energiforbruket til varmt bruksvann inklusiv sirkulasjonstap, samt en presis oppdeling mellom energiforbruket til varmt bruksvann og oppvarming i varmeregnskapet. Gjennom dette fås dokumentasjon for energiforbruket til varmt bruksvann i forbindelse med beregningen av rentabiliteten ved installasjon av individuelle varmtvannsmålere.

Ønsker du å vite mer om våre forskjellige muligheter innen varme- og energimålere, kan du kontakte vår salgsavdeling.

Selv de minste endringer på eiendommen kan få avgjørende innflytelse på ditt regnskap. Derfor er det flere fordeler ved å holde oss oppdaterte om de endringer som skjer i årets løp. Jo mer vi vet om din eiendom, jo mer korrekt blir det årlige forbruksregnskapet. Og jo mer rettferdig blir kostnadsfordelingen for eiendommens beboerne. Samtidig kan vi levere regnskapet raskere, når vi på forhånd har kunnskap om årets endringer.