Våre løsninger

Visualisering av forbruksdata

Visualisering av forbruk og data er en stor del av å optimalisere, redusere og visualisere forbruk av vann. Visualiseringen kan gjøres på flere forskjellige måter:

Forbruksregnskap

En måte å visualisere forbruksdata for vann er gjennom forbruksregnskapene som Brunata utarbeider. Forbruksregnskapene er utformet på bakgrunn av eiendommens behov.

Vi har gjort det enkelt og effektivt for forretningsførere, fordi Brunata samler inn målerdata og utarbeider forbruksregnskaper for hvert leiemål, men også for beboerne, da vi sikrer at de får et rettferdig og presist forbruksregnskap i tide. 

WebMon

WebMon er et online program til visualisering av forbruks- og målerdata. Det gir et enkelt og raskt overblikk over varmeforbruket – helt ned på målernivå. WebMon kan brukes av både forretningsfører og beboere. Som forretningsfører eller eiendommens driftansvarlig, har du mulighet for å sette opp rapporter og varsler, som mottas i forbindelse med uhensiktsmessige forbrukssvingninger. Du kan derfor raskt adressere uhensiktsmessige forbruksmønstre. Som beboer kan du enkelt få overblikk over ditt eget forbruk gjennom lettforståelige tabeller og grafer. WebMon fås i flere versjoner, avhengig av behov. Les mer her

WebArkiv hos Brunata

Alle våre kunder med elektroniske målere kan få tilgang til forbruksregnskaper, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteavlesningskvitteringer og integrasjonsfiler til administratorsystemet.

Brunata WebArkiv gir fordeler for både forretningsfører og beboer.

Les mer
WebArkiv hos Brunata

Energieffektiv eiendom

Ønsker du som forretningsfører eller rådgiver løpende en detaljert overvåking av eiendommen sine målere, bør du vurdere Brunata Visual.

Brunata Visual er et desktopprogram som er svært effektivt i kampen for å energieffektivisere eiendommen.

Les mer
Energieffektiv eiendom

Våre vannmålere

For å visualisere forbruksdata for vann, er det en forutsetning at eiendommen har fjernavleste målere. Med individuelle vannmålere, kan det sikres en rettferdig fordeling av vannutgiftene. Og med vårt målerutvalg, kan vi imøtekomme ethvert behov for vannmåling.

Har du et spørsmål?

Vårt mål er å hjelpe deg så godt som mulig. Derfor har vi samlet svar på spørsmålene vi får. Du kan se sem her (under arbeid)

Les mer
Har du et spørsmål?

Vannmåler

Brunata tilbyr kaldt- og varmtvannsmålere som alle sikrer en nøyaktig registrering av eiendommens forbruksdata.

Gå til produkter
Vannmåler

 

Med tilvalget Brunata WebMon Plus, kan beboerne alltid følge med i sitt eget forbruk, og forretningsfører kan følge hele eiendommens forbruk via en personlig logg inn. Videre slipper forretningsfører planlegging og koordinering i forbindelse med avlesning, da målerne fjernavleses. Dette betyr også at beboerne slipper for å være hjemme ved avlesning.

Visualisering av forbruk kan sikre en mer bærekraftig atferd og sparer både beboeren og eiendommen for mange unødvendige utgifter til vann. Brunatas data viser at individuell måling og innsikt i vann- og varmeforbruk typisk reduserer forbruket med 10-40 % på eiendomsnivå.

Vil du vite mer om våre forskjellige muligheter for vannmålere, kan du kontakte vår salgsavdeling.