Våre løsninger

Varme

Vil du være sikker på at retningslinjer for måling og fakturering av varme overholdes, kan du få det gjennom et samarbeid med Brunata. Er du beboer, vil du med Brunata som partner bli orientert om endringer i forhold til måling av varme for nettopp din eiendom. Og er du forretningsfører, vil du med Brunata som som partner være i forkant i forhold til retningslinjer som til enhver tid gjelder.

Du kan enkelt overlate behandling av forbruksdata til oss. Du garanteres en rettferdig fordeling av varmeforbruket gjennom bruk av Brunatas varmefordelingsmålere. Med tilvalg av Brunata Online, kan du som beboer alltid følge med på forbruket ditt, og som forretningsfører kan du følge hele eiendommens varmeforbruk. Det er bevist at informasjonen fører til en mer bærekraftig atferd, og sparer både beboeren og eiendommen for unødvendige utgifter til forbruk av varme.