Våre løsninger

Administrasjon og tjenester

Velger du Brunata som samarbeidspartner, tilbys du forskjellige tjenester som vil gi forretningsfører og driftsansvarlig administrative lettelser som betyr mer tid til andre viktige oppgaver i hverdagen. 

Service

  • ProService. Vi tilbyr en automatisk overvåking og servicering av målerne for et fast årlig beløp. Dette gir deg en lettelse av administrative byrder. Vi står for varsling, service og selve utskiftingen. Det påløper ingen uforutsette kostnader, og du kan vite den nøyaktige årlige driftskostnaden.
  • Avbetalingsservice. Vi tilbyr også kundene våre en avbetalingsservice ved kjøp av nye målere. Servicen er en form for leasingavtale hvor du får de nye målerne dine i dag, men utgiftene fordeles over en avtalt periode. På denne måten får eiendommen bedre likviditet.

 

Kontroll

  • Kontrollsystem. Vårt kontrollsystem er et dokumentasjonssystem for energimålere. Et kontrollsystem skal være konstruert slik at det gjennom driften oppnås tilstrekkelig sikkerhet for at kravene til målerne ikke overskrides. Med Brunata som partner får du online adgang til elektronisk kontrollmanual. Gjennom samarbeid med oss, sikres det at lovgivningen om dokumentasjon av energifordeling overholdes. Videre garanterer vi den rette dokumentasjonen hvis det oppstår en tvist i styret.

 

Avlesning

  • Brunata Net. Brunata Net er en fleksibel og raskt avlesningsmetode. Denne metoden gjør det enkelt å registrere data fra varme- og energimålere med korte intervaller. Registrert data brukes til forbruksregnskaper, visning av grafer, rapporter og alarmer via Brunata Online. Alle fjernavleste målere kan tilkobles Brunata Net. Det betyr ingen besøk til eiendommen, og ingen tungvinn innsamling av nøkler fra beboere. Avlesning av alle målere skjer samtidig. Og du unngår risiko for avlesningsfeil.
  • Brunata DriveBy. Brunata DriveBy brukes til eiendommer med årlige avlesninger. Brunatas servicebiler avleser eiendommens målere ved å kjøre forbi eiendommen. Deretter overføres data fra målerne direkte til en server, slik at vi raskt og effektivt kan utarbeide forbruksregnskaper. Alle våre fjernavleste målere kan tilkobles DriveBy. Det betyr ingen besøk til eiendommenog ingen tungvinn innsamling av nøkler fra beboerne. Det skjer samtidig en avlesning av alle målere. Og du unngår risiko for avlesningsfeil.