Våre løsninger

Forbruksregnskap

Brunata kan hjelpe med å utarbeide forbruksregnskaper av varme. Det betyr at vi fordeler det totale varmeforbruket blant de beboerne som har adgang til varme i eiendommen. Det sikrer en rettferdig fordeling og korrekt avregning av beboerens varmeforbruk.

 

Fordelingen skjer ved hjelp av Brunatas elektroniske varmefordelingsmåler og energimåler. Måling av varme avhenger av rommets varmekilde, uansett om det er snakk om en leilighet, butikk eller lignende. Som et eksempel, så skjer måling med varmefordelingsmåler ved radiator og måling med energimåler ved gulvvarme.

 

Varmefordelingsmåler

Brunata tilbyr to effektive løsninger for varmefordelingsmålere, som begge registrere individuelle forbruk med henblikk på rettferdig fordeling av varmekostnader.

Gå til produkter
Varmefordelingsmåler

Energimåler

Brunata sine energimålere kan brukes til både varme- og kjøleanlegg, og lagrer alle data i egne registre for å gi en oversikt over eiendommens forbruksmønstre.

Gå til produkter
Energimåler

  

Formålet med installasjon av varmefordelingsmålere er å få folk til å spare på energien og sikre at man kun betaler for det faktiske forbruk.

 

Brunata tilbyr to forskjellige varmefordelingsmålere; Brunatas Futura Heat er Brunatas egen utviklede varmefordelingsmåler med patentert to-føler-måling. Det vil si, en føler til å måle varmen i rommet, og en annen føler til å måle varmen som kommer fra radiatoren. Det betyr at måleren måler all varmen som radiatoren avgir til rommet (plussvarme), og all den varmen som radiatoren suger opp fra rommet (minusvarme), for eksempel varme fra solen eller en peisovn. Plussvarmen fratrukket minusvarmen tilsvarer den varmen som beboerne reelt bruker, og det er den varmen som beboeren skal betale for.

 

Brunata Futura Heat finnes i flere versjoner med eksterne radiator- og/eller romfølere. 

 

 

Ønsker du å vite mer om våre forskjellige muligheter innen varme- og energimålere, kan du kontakte vår salgsavdeling. 

 

Selv de minste endringer på eiendommen kan få avgjørende innflytelse på ditt regnskap. Derfor er det flere fordeler ved å holde oss oppdaterte om de endringer som skjer i årets løp. Jo mer vi vet om din eiendom, jo mer korrekt blir det årlige forbruksregnskapet. Og jo mer rettferdig blir kostnadsfordelingen for eiendommens beboerne. Samtidig kan vi levere regnskapet raskere, når vi på forhånd har kunnskap om årets endringer.