Våre løsninger

Visualisering av forbruksdata

Visualisering av forbruk og data er en stor del av å optimalisere, redusere og visualisere varmeforbruket. Visualiseringen kan skje på flere forskjellige måter: 

 Forbruksregnskap

En måte å visualisere forbruksdata for varme er gjennom forbruksregnskaper som Brunata utarbeider. Forbruksregnskapene er utformet på bakgrunn av eiendommens behov. 

Vi har gjort det enkelt og effektivt for forretningsførere, fordi Brunata samler inn målerdata og utarbeider forbruksregnskaper for eiendom, men også for beboerne, så vi sikrer at de får et rettferdig og korrekt forbruksregnskap i tide.

WebMon 

WebMon er et online program til visualisering av forbruks- og målerdata. Det gir et enkelt og raskt overblikk over varmeforbruket – helt ned på målernivå. WebMon kan brukes av både forretningsfører og beboere. Som forretningsfører eller eiendommens driftansvarlig, har du mulighet for å sette opp rapporter og varsler, som mottas i forbindelse med uhensiktsmessige forbrukssvingninger. Du kan derfor raskt adressere uhensiktsmessige forbruksmønstre. Som beboer kan du enkelt få overblikk over ditt eget forbruk gjennom lettforståelige tabeller og grafer. WebMon fås i flere versjoner, avhengig av behov.

WebArkiv hos Brunata

Alle våre kunder med elektroniske målere kan få tilgang til forbruksregnskaper, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteavlesningskvitteringer og integrasjonsfiler til administratorsystemet.

Brunata WebArkiv gir fordeler for både forretningsfører og beboer.

Les mer
WebArkiv hos Brunata

Energieffektiv eiendom

Ønsker du som forretningsfører eller rådgiver løpende en detaljert overvåking av eiendommen sine målere, bør du vurdere Brunata Visual.

Brunata Visual er et desktopprogram som er svært effektivt i kampen for å energieffektivisere eiendommen.

Les mer
Energieffektiv eiendom

 Våre varmefordelings- og energimålere

For å visualisere forbruksdata for varme, er det en forutsetning at eiendommen har fjernavleste målere. 

Varmefordelingsmåler

Brunata tilbyr to effektive løsninger for varmefordelingsmålere, som begge registrere individuelle forbruk med henblikk på rettferdig fordeling av varmekostnader.

Gå til produkter
Varmefordelingsmåler

Energimåler

Brunata sine energimålere kan brukes til både varme- og kjøleanlegg, og lagrer alle data i egne registre for å gi en oversikt over eiendommens forbruksmønstre.

Gå til produkter
Energimåler

 

Brunatas elektroniske varmefordelingsmåler og energimåler måler det faktiske, individuelle forbruk i en leilighet, butikk, osv. Det sikrer en rettferdig fordeling av utgiftene, slik at beboerne kun betaler for sitt eget forbruk. Med tilvalg av Brunatas WebMon Plus, kan beboerne til og med alltid følge med i sitt forbruk, og forretningsfører kan følge hele eiendommens forbruk online via et personlig logg inn. Videre slipper forretningsfører planlegging og koordinering i forbindelse med avlesning, da målerne fjernavleses. Dette betyr også at beboerne slipper for å være hjemme ved avlesning.

Visualisering av forbruk sikrer en mer bærekraftig atferd og sparer både beboeren og eiendommen for mange unødvendige utgifter til varme. Brunatas data viser at individuell måling og innsikt i vann- og varmeforbruk typisk reduserer forbruket med 10-40 % på eiendomsnivå. 

Nøyaktighet og driftsikkerhet er avgjørende når varmeenergi skal måles og registreres, og når forbruket skal fordeles rettferdig mellom beboerne. Brunatas energimålere sikrer nettopp dette. Våre energimålere tilfredsstiller alle behov. Utvalget av våre energimålere omfatter alt fra små villa- og leilighetsmålere til store blokk- og industrimålere. Vi oppfyller alle behov for både datalogging og datavisualisering, da våre energimålere er fjernavleste.

Ønsker du å vite mer om våre forskjellige muligheter innen varme- og energimålere, kan du kontakte vår salgsavdeling.