Om Brunata

Brunatas styre

Brunatas styre består av fem medlemmer som er valgt av aksjonærene og tre medlemmer som er valgt av medarbeiderne.

De aksjonærvalgte medlemmene er utpekt på bakgrunn av deres sterke yrkeskompetanser som støtter Brunatas behov.

De medarbeidervalgte medlemmene tilfører verdifull kunnskap om firmaet til styret.

 

Formann Eva Fischer Hansen
(siden 2015)

Eva Fischer Hansen (født 1963) er bosatt i Norge siden 1986. Hun er utdannet seilmaker i 1989, fikk mesterbrev i 1996 og var innehaver av Fischer Sails fra 1989 til 2005. Eva Fischer Hansen var med til å etablere og drive Brunata Norge 2005-2010 og var medlem av Brunata konsernledelsen fra 2010 til 2013. Hun har sittet i styret som nestformann fra 2012 til 2015 og er dessuten aksjonær i Brunata.

Jens Peter

Nestformann Jens Peter Fischer Hansen
(siden 2015)

Jens Peter Fischer Hansen (født 1936) er utdannet sivilingeniør og ble ansatt i Brunata i 1966, som sjef for målerutviklingsavdelingen etter å ha vært i flåten, og deretter ansatt i Brown Boveris utviklingsavdeling for turbiner. Fra 1984 til 2007 var Jens Peter Fischer Hansen administrerende direktør, og fra 2007-2015 har han vært styreleder. Jens Peter Fischer Hansen har vært hovedaksjonær i Brunata siden 1990.

Christian Mariager

Nestformann Christian Mariager
(siden 2015)

Christian Mariager (født 1961) har en MBA fra Columbia University. Han kommer til Brunata styret med 24 års erfaring som senior partner i McKinsey & Company hvor han fra 2002 til 2012 var ansvarlig for firmaets Consumer Practice i New York. Siden har han vært CEO for Flying Tiger Copenhagen, og han er nå partner i det private equity-selskapet L Catterton. Christian Mariager har flere års styreerfaring fra danske virksomheter: Matas, Løgismose Meyers, Imerco, M. Goldschmidt Holding A/S, NDI/Superdæk (Nestformann) og Comitel A/S (formann).

Niels Kornerup

Styremedlem Niels Kornerup
(siden 2016)

Niels Kornerup (født 1960), Advokat cand.jur fra Københavns Universitetet i 1985, og han har over 28 år vært advokat og partner i Bech-Bruun, en av Danmarks ledende advokatfirmaer. Niels Kornerup kommer til Brunatas styre med sterke kompetanser innen det juridiske og strategiske felt, samt med betydelig erfaring fra en lang rekke styreposter som i øyeblikket bl.a. er i Schmidt Hammer Lassen, Peter Justesen Company A/S, Cool Gray A/S og Willy Lynggård Petersen Familie Fond.

Fei Chen

Styremedlem Fei Chen
(nyvalgt i 2013)

Fei Chen (født 1964) er Vice President for New Business R&D hos Haldor Topsøe. Hun er kemiingeniør (Ph.D.) og kommer til Brunatas styre med 20 års internasjonal ledererfaring fra bl.a. Haldor Topsøe, Grundfos, Coloplast, Novozymes og Foss Analytical samt sterk kompetanse innen strategi, innovasjon og utvikling av teknologibaserte virksomheter. Dessuten har hun både internasjonal samt nasjonal styreerfaring fra Enaque, Innovation Network for Environmental Technology og Social Innovation Network – LeaderLab.

Keld Sørensen

Styremedlem Keld Sørensen
(valgt i 2013)

Keld Sørensen (født 1956) har fra 1. september 2015 vært CFO i Flügger A/S. Fra 2000-2015 var han konserndirektør og CFO med direkte ansvar for Finans, It, M&A, innkjøp og fasilitet i COWI Holding A/S og før da konsernøkonomisjef i H. Lundbeck A/S. Han er opprinnelig utdannet cand.scient.pol. og HD og begynte karrieren i Danske Bank og Unisys. Keld Sørensen bidrar til Brunatas styre med betydelig internasjonal erfaring innen områdene økonomi, finansiering, risikostyring og globalt lederskap.

Michael Brock

Styremedlem Michael Brock
(nyvalgt i 2013)

Michael Brock (født 1954) er utdannet sivilingeniør fra DTU – Danmarks tekniske universitet (M.Sc.), og han sitter i dag på en rekke styreposter i clean- og medtech-virksomheter og er samtidig selvstendig virksomhetskonsulent. Han har tidligere vært direktør i bla.a. Brüel og Kjær og administrerende direktør i GN Otometrics A/S og BK Medical A/S – alle markedsledende globale virksomheter. Michael Brock kommer til Brunata med bred og internasjonal erfaring i teknisk utvikling, produksjon, markedsføring og avsetning samt virksomhetsutvikling. Michael Brock har en lang rekke av nåværende tillitsposter.

Ole Øland

Styremedlem Ole Øland Hansen
Medarbeidervalgt, distriktssjef Region Syd
(siden 2015)

Ole Øland Hansen (født 1966) er utdannet innen detaljvarebransjen. Han har tidligere jobbet som forretningsfører og bestyrer av en større butikk. Det er nå åtte år siden at Ole Øland Hansen ble ansatt i Brunata som servicetekniker. Etter to år ble han teknisk koordinator og var ansvarlig for installasjon av målere i Distrikt Syd. I 2013 ble han distriktssjef for det samme området.

Steen Holmberg

Styremedlem Steen Holmberg
Medarbeidervalgt, produktspesialist
(siden 2015)

Steen Holmberg (født 1973) er utdannet fra Handelshøyskolen – Niels Brock. Etter utdannelsen jobbet Steen Holmberg med computerproduksjon i virksomheten, Expertype Data, etterfulgt av et år hos Panasonic hvor han var ansvarlig for lagerstyring. For 18 år siden ble han ansatt i Brunata som lagermedarbeider og dernest servicetekniker. I dag står Steen Holmberg blant annet for å starte opp Brunata Academy og gir teknisk assistanse og utdanning i utlandet.

Per Eriksson

Styremedlem Per Eriksson
Medarbeidervalgt, account-tekniker
(siden 2015)

Per Eriksson (født 1974) er utdannet radiomekaniker i Fona. Deretter var han fem år i militæret, og dernest jobbet han med produksjon av industrielle sikringer til tog og fly. De siste ni årene har han jobbet i Brunata – først nesten åtte år som servicetekniker. I dag Per Eriksson account-tekniker for Sjælland og Øerne (Øyene).