Karriere hos Brunata

Det sier medarbeiderne

Vi er stolte av å kunne fortelle at våre medarbeidere er veldig fornøyde. Nedenfor kan du lese sitater fra våre medarbeidere om arbeidslivet i Brunata.

Tina

"Hos Brunata finnes alle muligheter til å utfordre seg selv. Jeg er ansatt som Account Manager i Brunatas avdeling i Viby J, men hver dag gjør jeg mye mer enn å selge. Jeg yter kundeservice, inspiserer eiendommer, er backup for våre mange serviceteknikere og mye mer. Det mest typiske ved jobben min må sies å være at det ikke eksisterer typiske dager. Jeg opplever ikke to identiske dager hvilket passer godt til mitt ønske om en spennende og utfordrende jobb. Det som beskriver Brunata best er 'det forpliktende fellesskapet'. Her i virksomheten løfter vi i flokk, og det gir en helt spesiell ånd til virksomheten som jeg ikke har sett andre steder."

Emilie Noel Wehnsou 
 Account Manager

Louise

"Som nyansatt i Brunata Kundeservice har jeg fått tilstrekkelig opplæring i systemer og produkter, og jeg føler at jeg, til tross for den store mengden av arbeid, fortsatt alltid har mulighet til å lære nytt og forbedre ferdighetene mine. Sammen med hyggelige kolleger er det spennende å være bindeleddet mellom kunden og virksomheten, og få det hele til å gå opp i en større enhet.  Jeg er stolt over å jobbe hps Brunata, fordi Brunata bidrar til å beskytte miljøet ved å redusere forbruket av naturressurser, og det er i tråd med mine egne overbevisninger."

Louise Havning 
Kunderådgiver

Kristian

"De siste tre årene hvor jeg har vært ansatt Brunata, har selskapet gjennomgått en rivende utvikling, og er det fortsatt. Jeg synes det er en utrolig spennende reise Brunata er på, og jeg er stolt av de flotte resultatene, ledelsen og medarbeidere har skapt. Min jobb består i å sikre en konkurransedyktig supply chain, hvor jeg sammen med logistikk-teamet har fokus på å utvikle leverandører, produksjon og distribusjon ut til våre selskaper. Som direktør for området legger jeg også stor vekt på å utvikle mine medarbeidere og sikre at de trives under gode arbeidsvilkår. Videre er det en ekstra dimensjon til jobben, at våre produkter og tjenester fremmer bærekraftig atferd og setter fokus på miljøforbedringer."

Kristian Voldby Olsen 
Direktør, Produksjon og Logistikk

Tino

"Mitt arbeid hos Brunata er veldig allsidig, og det er stor variasjon i oppgavene. Hver dag er forskjellige, og det er alltid nye og spennende utfordringer. Utover det har jeg gode muligheter for å påvirke min egen arbeidsdag og medinnflytelse på virksomhetens valg av IT-løsninger. Kulturen i Brunata er veldig åpen, og ledelsen lytter og handler på innkommende forslag. Jeg opplever derfor at jeg bidrar positivt til virksomhetens utvikling, og at vi absolutt lever opp til vår verdi: 'Vi kan, vil og tør' ".

Tino Jeppesen 
IT System / Nettverksadministrator

Svetlana

"Mine arbeidsoppgaver i Brunata er veldig spennende og varierende. Jeg må blant annet sikre at grunnlaget og fundamentet for utarbeidelse av et korrekt fordelingsregnskap er tilstede – dette gjøres ut fra de opplysningene vi mottar fra våre selgere og forretningsføreren. I tillegg sikrer jeg at endringer i eiendommer hele tiden oppdateres i systemene våre. Det er utfordrende og veldig lærerikt, fordi hver sak er forskjellig. Det er spesielt to ting som gjør Brunata til en utrolig god arbeidsplass. Den ene er at det er en interessant jobb med utfordringer, og den andre er snille kolleger."

Svetlana Petersen 
Koordinator