Sertifiseringer

Et ISO-sertifikat er et kvalitetsstempel av en virksomhet, fordi det betegner noen internasjonale standarder som en virksomhet kan velge å følge. Nedenfor finner du Brunatas ISO-sertifikater og dermed de standarder, Brunata har besluttet å følge innen henholdsvis kvalitetsstyring, styringssystemer, miljøledelse og miljøstyringssystemer. 

ISO-9001 – Kvalitet i alle ledd
Man har snakket og skrevet mye om danske virksomheters ISO-sertifiseringer, men det kan i virkeligheten sies ganske kort: Med ISO-sertifisering garanterer man et høyt og jevnt kvalitetsnivå.

Flere kjerneområder har ISO-stempelet
Brunatas ISO-9001-sertifikat omfatter flere av virksomhetens kjerneområder – nemlig fremstilling, salg, montering, avlesning og teknisk kontroll av avregings- og fordelingsmålere, utstedelse av overensstemmelseserklæringer samt utarbeidelse av fordelingsregnskaper og kontrollsystemer.

ISO-sertifisering er et lovkrav
ISO-sertifisering betyr at vi har papir på at våre målere (og hele vår arbeidsgang) er i orden. ISO-sertifisering er et lovkrav. Vær oppmerksom på det når du velger samarbeidspartner.

ISO 14001
ISO 9001


Spiller det noen rolle?
Hvis man går mer i dybden, er det en svært omfattende sak å bli ISO-sertifisert, men det overordnede målet er alltid: En kvalitet man kan stole på. I jobben for å bli ISO-sertifisert har Brunata derfor satt en ambisiøs kvalitetsmålsetning som har betydning for hele virksomhetens måte å jobbe på.