Selvbetjening

Brunata Online

Brunata Online gir tilgang til en rekke av Brunatas webbaserte tjenester. Man kan se forskjellig informasjon avhengig av brukerens rettigheter.

I Brunata Online kan du som forretningsfører blant annet se og administrere eiendommens målere, administrere beboere, innberette utgifter og se tidligere forbruksregnskaper. Som beboere kan du følge ditt eget forbruk og se dine forbruksregnskaper.

Vi tilbyr fleksible løsninger innen forbruks- og eiendomsdata tilpasset behovene i alle former for eiendommer og bygninger.