Brunata Online

Brunata Net

Brunata Net er navnet på vårt fjernavlesningssystem som avleser målernes data og sender data daglig med korte mellomrom. Fordelene ved Brunata Net er at forretningsfører og beboere løpende kan følge med i forbruket på den enkelte måleren samt luftfuktigheten i boligen. Det gir innsikt i forbruksmønstrene og danner grunnlag for en bedre utnyttelse av f.eks. vann og varme, kan avsløre lekkasje i forsyningen og gjøre oppmerksom på for høy eller lav luftfuktighet. 

Via Brunata Net sendes målerdata fra forbruks- og fuktmålerne i boligene til Brunatas server. Her kan utvalgte data hentes og brukes til forbruksregnskaper samt grafiske visninger, rapporter og alarmer via Brunata Onlines programmer, WebMon og Visual. Alle beboere, som er tilknyttet en eiendom med beboertilgang til WebMon, har dessuten automatisk mulighet for å få overblikk over sitt individuelle forbruk gjennom Brunatas app som kan hentes på AppStore og Google Play.

Alle målere, som varme, fukt-, vann-, energi- og strømmålere kan tilkobles systemet. Kontakt vår salgsavdeling å høre mer spesifikt hvilken slags måler som kan kobles til.