Brunata Online

Dokumentasjonssystem

Med Brunatas dokumentasjonssystem er det enkelt for forretningsfører å få overblikk og holde styr på eventuelle opplysninger, som f.eks. målertyper i eiendommen, målernes monteringstidspunkt og utskiftingsdato, radiatormodell og -størrelse. For å gjøre det lettere for våre kunder å ha alle opplysninger samlet, tilbyr vi systemet til både vann-, energi- og varmemålere.