Brunata Online

Brunata Visual

Visual er et desktopprogram for forretningsførere, energirådgivere osv., som lastes ned og kjører deretter lokalt på din datamaskin. Det utfører løpende en detaljert overvåking av målerne i eiendommen din, hvilket gjør verktøyet ytterst effektivt i kampen for å energieffektivisere eiendommen. Det vil si at du får et komplett og detaljert overblikk over hele din målerportefølje, og at du raskt kan generere en analyse med interpolerte måledata i grafer og tabeller. Visual forutsetter at det du har installert fjernavleste målere.

Med Visual får du data til å dokumentere det reelle energiforbruket og utrede avvik og uoverensstemmelser. Du har også mulighet for å adressere fuktproblemer innen de utvikler seg til bygningsskader. Systemet kan derfor bidra til å optimalisere driften og utnyttelsen av ressurser.