Brunata Online

Brunata WebArkiv

WebArkiv er et webbasert arkiv hvor du har tilgang til forbruksregnskaper, fordelingslister, reguleringsfiler, regninger, flytteavlesningskvitteringer og integrasjonsfiler til administratorsystemer. WebArkiv tilbys kun sammen med Brunatas regnskapstjeneste.

Det er mange fordeler ved WebArkiv. Du slipper for å oppbevare regnskaper i papirform. Som forretningsfører kan du lett finne gamle fordelingslister og forbruksregnskapet i tilfelle en beboer ønsker en kopi. Du får adgang til regnskapet så snart det er ferdig – og i et utskriftsvennlig format. Som beboer kan du også se og printe tidligere forbruksregnskaper hvis eiendommen har WebMon med beboeradgang.