Brunata Online

Brunata WebMon

WebMon er et online program til visualisering av eiendommens målerdata. Det gir et enkelt og raskt overblikk over forbruket samt alle eiendommens målere.

Som forretningsfører eller eiendommens driftsansvarlige har du derfor mulighet for å behandle henvendelser om forbruk, driftsforstyrrelser samt flyttinger raskt og effektivt. Du kan også adressere uhensiktsmessige forbruksmønstre i tide ved hjelp av rapporter og alarmer. Som beboer har du mulighet for å få et enkelt overblikk over ditt eget forbruk gjennom tabeller og grafer. Denne visualiseringen av forbruksdata kan også tilgås via appen som beboeren automatisk får tilgang til ved anskaffelsen av beboertilgang til WebMon. Brunata App tilbyr mange andre fordeler som du kan lese mer om her.

WebMon fås i flere forskjellige versjoner som gjør det mulig å velge nettopp den versjonen som best dekker deres ønsker og behov.

 

Videoen nedenfor forklarer hvordan boligforeningen, Tyreengen, bruker WebMon i hverdagen.