Bestilling av flytteavlesning

Merk at det kun er forretningsfører eller styret og ikke beboere som kan bestille en flytteavlesning.